Vælg år

Galleri 2019

Titel: “TIK, TAK OG TIDSRØVERNE” (uge 27)

Deltagere: 33 børn

Tema: TID. Tid er noget meget præcist – sekunder, minutter, timer – men den kan opleves meget forskelligt. Og vores opfattelse af tid har ændret sig i takt med, at vores ure er blevet stadig bedre, så de i dag er mere præcise end selv vort oprindelige ur – Jorden. Alle! børn og voksne oplever, hvor langsomt et kvarter går, når vi venter på, at det ringer ud fra en kedelig time. Men når der er et kvarter tilbage ved en skriftlig eksamen, og vi er bagud, spurter tiden af sted. I “TIK, TAK OG TIDSRØVERNE” forsvinder tiden, fordi børnene bliver optaget af noget andet end det de skulle.

Scenisk udtryk: Grøn og guld i alle afskygninger, – grøn er KALIMA farven og vi fejrede 20 år.

Titel: “5 TID 20” (uge 28)

Deltagere: 44 unge

Tema: TID. Tid er et abstrakt begreb, som i den lineære tidsforståelse oftest bruges om hændelsers konstante bevægelse fra fortid til nutid og fremtid. Tiden måles i år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. Tiden kan også være intervallet mellem to hændelser. Opfattelsen af tid er imidlertid helt afhængig af den kulturelle og filosofiske baggrund. I nyere fysik har man bevæget sig bort fra den forståelsen af tid som et absolut lineært begreb, og i relativitetsteorien er samtidighed et relativt begreb. I “5 TID 20” arbejdede vi med: Hvad gør tid ved dig? Er du anderledes overfor andre, når du er under tidspres? Hvordan har KALIMA ændrede sig gennem 20 år. Og 100 af andre spørgsmål omhandlende tid.

Scenisk udtryk: Grøn og guld i alle afskygninger, – grøn er KALIMA farven og vi fejrede 20 år.